Търси
филтри
Затвори

Поверителност

1. Събиране на информация

 1.1. За да ползва част от услугите, предоставяни чрез уебсайта на „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД, е необходимо Клиентът да предостави корпоративни данни, както и лични данни на своя представител (ако е юридическо лице) или свои лични данни (ако е физическо лице). Тази информация е необходима за идентифициране на Клиента и надлежно предоставяне на съответните услуги.  

 


2. Предоставяне на информацията и съгласия на Клиента

2.1. В случай че Клиентът се регистрира и предостави данни на „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД, изпрати кореспонденция, електронна поща или друга информация, свързана с услугата, предоставяна от „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД , то дружеството ще запази тези  данни с цел проследяване и оценяване качеството на услугата, предотвратяване на евентуални нарушения, подобряване качеството на предоставените услуги.

Уебсайтът на „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД съхранява електронна поща и кореспонденция единствено и само относно услугата, предоставяна на Клиента.   


2.2. Потвърждавайки желанието за ползване на услуги, предоставяни чрез настоящия уебсайт, Клиентът изрично се съгласява по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с обработването от „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД на всички предоставени и/или законосъобразно придобити от „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД данни за описаните по-горе цели и използването им по начина, описан в настоящите Условията за ползване на настоящия сайт и изискванията на действащото законодателство на Република България.

 

3. Разкриване на информация


3.1. „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД декларира, че по никакъв начин няма да предоставя или разкрива каквато и да е лична информация на трети лица в нарушение на нормативно закрепените си задължения. „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД може да предоставя лични данни на Клиента само и единствено на тези служители, на които им е нужна, за да могат да извършват предоставяне на услугите на „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД.