Търси
филтри
Затвори

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ОТСТЪПКА от 5% през януари 2019г.

05 декември 2018 г.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ОТСТЪПКА от 5% през януари 2019г. при покупка на стоки* през периода 06.12.2018г. до 31.12.2018г. в строителни хипермаркети „АЛАТИ“

05 декември 2018 г.

I.        Общи условия

1. Настоящите условия за участие уреждат реда и условията за ползване на еднократна отстъпка от 5 % през януари 2019г. при покупка на стоки* през периода 06.12.2018г. до 31.12.2018г. в строителни хипермаркети „АЛАТИ“.

2.    Организатор е: „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД, гр. Пловдив.  

3.    Отстъпката важи за периода 02.01.2019г. до 31.01.2019г. включително при направени покупки на стойност над 50 /петдесет/ лева в периода 06.12.2018г. до 31.12.2018г. включително в строителни хипермаркети „АЛАТИ“ на територията на Република България в гр.Пловдив, бул.“България“ №125 и гр.Варна, бул.“Трети март“ №30А.

4. Отстъпката важи еднократно – при представяне на една касова бележка за покупки на стойност над 50 /петдесет/ лева се ползва еднократно отстъпка от 5% на стоки* в посочения период.

ІІ.        Право на участие

5.    От отстъпката имат право да се възползват само клиенти, които отговарят на условията по раздел ІІІ по-долу.

6. За да се възползвате от еднократната отстъпка в размер на 5% от обявените цени на стоките* в магазини „АЛАТИ“ е нужно да сте направили покупка през периода 06.12.2018г. до 31.12.2018г включително на стойност над 50 /петдесет/ лева и да представите касовата бележка в оригинал при последваща покупка на касата в периода 02.01.2019г. до 31.01.2019г. включително.

7.    За да ползвате отстъпката е необходимо да са спазени настоящите Условия.

ІІІ.        Условия за ползване на отстъпка

8.    За да ползвате отстъпката, то трябва да сте клиент на магазини „АЛАТИ”, находящи се в гр.Пловдив, съответно в гр.Варна и да сте направили покупка на стойност над 50 /петдесет/ лева в периода 06.12.2018г. до 31.12.2018г включително.

9. При последваща покупка в периода 02.01.2019. до 31.01.2019г. е необходимо да представите оригинал на касова бележка при заплащане на каса. Не се приемат ксерокопирани касови бележки, необходимо е те да бъдат в оригинал! 

10. При направена покупка над 50 /петдесет/ лева в периода 06.12.2018г. до 31.12.2018г. включително всеки клиент отговарящ на изискванията по настоящите Условия получава право на еднократна отстъпка от 5% на стоки * в строителни хипермаркети „АЛАТИ“ през периода 02.01.2019г. - 31.01.2019г., при представяне на една касова бележка за покупка над 50 /петдесет/ лева в периода  06.12.2018г. до 31.12.2018г

11. В случай че клиент е направил няколко покупки на стойност над 50 /петдесет/ лева в строителни хипермаркети „АЛАТИ“ за периода 06.12.2018г. до 31.12.2018г, то той има право на отстъпка в размер на 5% за толкова покупки, за колкото има касови бележки за покупки на стойност над 50 /петдесет/ лева. 

12. Организаторът не носи отговорност при неизползване на отстъпката в по- горе посочения срок, както и за изгубени касови бележки.

Настоящите условия са в сила от момента на публикуването им.

*Отстъпката не важи при покупка на стоки, които са в промоция или на разпродажба.

 

Добавете коментар
Анкета
Харесвате ли новия уеб сайт на Алати?