Търси
Filters

КАК ДА НАПРАВИТЕ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ПОДКЕРЕМИДНА МУШАМА

Полагането на подкеремидна мушама е един от най-бързите, лесни и изгодни начини за хидроизолация измежду многобройните възможности, които се предлагат на пазара.

Какви са нейните ползи:

– предотвратява преминаването на вода и прах през керимидите във вътрешността 
   на покрива;
– предпазва топлоизолацията /при наличие на такава/;
– осигурява дълготрайна защита от въздушни и водни пари; 
– балансира налягането между външната и вътрешната част на покритието, с което се
   избягва   надигането   на   битумните керемиди;
– когато покривът е снабден с микро-вентилационна система, подложката спомага за
   естествената дишаща система на сградата;
– притежава висока якост на скъсване и разтягане;

Ако вече сте се спрели на този вариант за хидроизолация, ето основните неща, които трябва да знаете и да спазвате при работа: Подкеремидната мушама се полага хоризонтално, директно върху столиците или дъсчената обшивка. Полагането трябва да започва от долу нагоре на столиците, със за стъпка от 10-12 см (фабрично отбелязана по краищата на мушамата с червен кант), като долния пласт се приковава с гвоздеи с широка глава или такер-скоби на разстояние 20 см при плътна дъсчена обшивка, а когато няма такава, се приковава на разстояние, определено от столиците. По ваше усмотрение между двата пласта може да използвате и битумно лепило, освен приковаването, за по-голяма здравина и надеждност. Описаният монтаж може да видите на следната фигура:

По този начин подкеремидната мушама можете да положите не само под класически керемиди, но и под вълнообразни плоскости, битумни керемиди и LT-ламарина.

ВНИМАНИЕ: Мушамата винаги се полага с означените за застьпка червени кантове 
нагоре, за да имате паропропускливост в правилната посока.

Публикуваните съвети и идеи са с информативен характер и строителен хипермаркет "Алати" не носи отговорност за възникнали дефекти или проблеми при изпълнението им. 

Строителен хипермаркет "Алати Ви съветва да четете инструкциите за употреба на продуктите или да се обърнете към специалист в съответната област. 

Добави коментар
Съвети и идеи архив